http://bio-krby.net/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: Bio-krby. Biolíh -> Bio krby Návod

Bio krby Návod

 

 

 


Návod k používání

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ PRO BIO-KRBY:

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ BIO-KRBU

Náš produkt Bio-krby Vám umožní navodit příjemné teplo a komfort v jakémkoli bytě či domě bez komínu. Tento druh Bio krbu spaluje speciální bio-alkohol nebo denaturovaný 96% ethanol, proto nevyžaduje téměř žádnou údržbu a má snadnou montáž.
Pečlivě přečtěte tento návod před instalací krbu a pak jej uschovejte pro případné další použití. Při prodeji musí být návod předán jako součást zařízení.
Výrobce a prodejce nezodpovídá za škodu způsobenou špatnou instalací nebo údržbou výrobku.

INSTALACE A MONTÁŽ:

UPOZORNĚNÍ:

- Zařízení může být použito pouze pod dohledem dospělého a nikdy ne dětmi nebo jinými osobami, které nebyly seznámeny s návodem na použití.
- Bio-Krb nesmí být použit osobami, které mají omezené schopnosti pohybu nebo rozumu, a také osobami bez dostatečných zkušeností.
- Zařízení, které je určeno pro montáž na stěnu, nesmí být za žádných okolností použito jako volně stojící.
- Bio-krb musí být namontován zásadně na pevnou zeď z nehořlavých materiálů, kromě volně stojících typů krbů, v tom případě se ujistěte, že krb stojí na pevném a rovném povrchu.
- Ujistěte se, že se na stropech nebo zdech nekumuluje teplo, např. u nízkoenergetických domů.
- Neinstalujte krb do místnosti, kde jsou zkřížené proudy vzduchu.
- Zabraňte pohybům v okolí krbu !!!
- Pro závěsné typy krbů je předepsaná vzdálenost od podlahy do oblasti hoření minimálně 60 cm.
- Minimální vzdálenost od stropu do oblasti hoření je 1,8 metru.
- Je zakázáno pohybovat s krbem pokud se užívá, nebo je hořák naplněn bio-etanolem.

ZAČÁTEK

1. Před instalací pečlivě odstraňte veškerý obalový a informační materiál.
2. Ujistěte se, že místo instalace odpovídá bezpečnostním předpisům (viz. nahoře) a je zaručena bezpečná vzdálenost 1 metr od krbu ve všech směrech.
3. Zkontrolujte obsah balení, případně kontaktujte dodavatele.
4. Řiďte se celostátními nebo místními pravidly pro instalační/pracovní postupy.
5. Zkontrolujete zda instalační materiál pro ukotvení krbu souhlasí s typem vaší zdi. Pro ukotvení bio-krb nevyžaduje žádné další speciální elementy (dráty atd.)
6. Postupujte přesně podle montážního návodu. Instalujte krb. Pokud je krb těžký, pro instalaci potřebujete pomoc jiné osoby.
7. Rozbalte příslušenství a porovnejte se seznamem obsahu. Instalujte příslušenství.

OBSAH BALENÍ

1. Bio-krb.
2. Nádoba(y) pro biolíh - hořák(y).
3. Zhasínač plamene nebo rukojeť pro posunutí pokličky hořáku.
4. Měřicí nádoba
5. Nálevka
6. Komponenty pro montáž

SESTAVENÍ HOŘÁKU

1. Vložte hořák do krbu, otvorem nahoru. V žádném případě hořák nesmí být nakloněn nebo klouzat.
2. Poklička pro hořák, pokud ji máte, musí být volně položená na hořák tak, aby nic nebránilo regulaci otvoru pro hoření, a vodítka byla zapuštěna dovnitř hořáku.
3. V případě použití krbu venku instalujte zahrádku proti větru. Instalujte ji před nasazením hořáku do krbu úzkou částí dolů.

PLNĚNÍ HOŘÁKU

UPOZORNĚNÍ:

- Nekuřte, nejezte a také nepijte pokud plníte nádoby bio-etanolem.
- Nikdy nenalévejte bio-alkohol do otevřeného ohně !!!
- Nikdy nenalévejte bio-alkohol do horkého hořáku. Musíte počkat 15 minut, než hořák vychladne.
- Rozlité palivo zanechává matné skvrny na parketách a lesklých lakovaných částech krbu. Proto použijte nálevku a měřicí nádobu.

1. Před prvním použitím musíte nádobu - hořák na biolíh důkladně vyčistit. Použijte teplou vodu a saponát.
2. Nalijte biolíhl do nádoby - hořáku, maximálně na 2/3 jeho obsahu.
3. Při přelití biolíh utřete místo suchým hadrem a umyjte vodou, aby se zabránilo hoření mimo hořák a nedošlo ke vznícení od plamenů hořáku.
4. Odstavte láhev s biolihem a nálevku minimálně 1 metr od bio krbu.

ZAPÁLENÍ

- Dodržujte vždy bezpečnou vzdálenost od krbu a podpalujte ho vždy pouze ze strany.
- Nikdy nerozfoukávejte oheň, zvlášť za pomoci přístrojů.
- Nekuřte, když zapalujete oheň v bio-krbu.
- Během 10-ti minut oheň dosáhne určené velikosti a teploty.
- Nikdy nezapalujte bio-etanol rovnou zapalovačem, dodržujte následující postup:
1. Pro zapálení krbu použijte zhasínač plamene nebo rukojeť pro regulaci otvoru hořáku.
2. Omočte úzkou kovovou špičku zhasínače nebo rukojeti uvnitř nádoby s bilihem. Dbejte aby kapky stékaly zpět do nádoby.
3. Postavte se stranou od krbu a zapalovačem zapalte špičku rukojeti.
4. Vložte špičku hořící rukojeti dovnitř nádoby a zapalte bio-etanol.
5. Pokud se oheň nezapálil, opakujte kroky 1 až 4 ještě jednou.

HAŠENÍ

UPOZORNĚNI:

- Nikdy nehaste oheň vodou!
- Pokud je to možné, nechte bio-alkohol dohořet, to zabraní nevyžádanému rozhoření zbytku paliva při dalším užívání bio-krbu a vyloučí vybuchnutí při opakovaném zapálení.

1. Použijte zhasínač plamene nebo rukojeť pro regulaci hořáku. Těsně zavřete nádobu, pokud plamen úplně nezhasne.
2. Počkejte 30 minut, až nádoba vychladne na pokojovou teplotu a můžete uklidit zbytky paliva. Použité palivo musí byt likvidováno ve sběrných střediscích odpadu a toxických látek.
3. Pokud plamen nezhasne hned, prosím uzavřete nádobu na delší dobu.
4. Vyvětrejte pokoj.


OBSLUHA BIO KRBU A ÚDRŽBA

- Nádobu - hořák na bio-alkohol musíte pravidelné čistit. Použijte teplou vodu a saponát.
- Nádobu do bio-krbu je nutně měnit minimálně 2x ročně.
- Skvrny na krbu otřete hadrem s roztokem vody a malého množství mýdla.
- Nerezové části bio-krbu čistěte speciálním prostředkem na nerez.

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky a tvrdé houby, zabráníte tak vzniku škrábanců. Výrobce nezodpovídá za škodu a poškození způsobené špatnou údržbou výrobků.

LIKVIDACE

Krb, palivo a obalový materiál nepatří k domácímu odpadu. Tento odpad musí být odevzdán do recyklačního centra.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Biolíh - je bioprodukt rostlinného charakteru. Proto je při hoření absolutně neškodný k životnímu prostředí. Obsah vznikajícího kysličníku uhličitého je zcela shodný s růstem rostlin.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém
Příčina a postup odstranění

Nemůžete zapálit biolíhl.

Pokud nemůžete zapálit bio-etanol v hořáku po několika pokusech, může to být důsledkem toho, že alkohol se částečně vypařil a přestal být hořlavý.
Odstraňte biolíh z nádoby a nalijte nový.

Nemůžete uhasit oheň

V případě, že oheň neuhasl, otevřete nádobu a rychle zavřete, ale bez použití síly. Pokud oheň ještě stále hoří, zopakujte ten postup několikrát.
Pokud to nebude úspěšné, zavřete nádobu a nechte hasnoucí oheň hořet pár minut před tím, než otevřete a prudce zavřete nádobu.

V případě požáru

Použijte pěnu odolnou proti alkoholu, karbon dioxid, nebo vhodnou hasicí látku. Je nutné, aby byl po ruce vhodný přístroj na hašení.


Požadavky na objem místnosti a větrání.
Objem místnosti m3
K. větrání *
315
0,2
105
0,6
63
1,0

* Poznámka
okna a dveře zavřeny: 0-0,5
okna pootevřena: 0,3-1,5
okna otevřena napůl: 5-10

BIO-KRBY LEVNĚ ESHOP

 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.